آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»آموزش»آموزش زبان»دانلود جزوه و کتاب زبان انگلیسی
دانلود جزوه و کتاب زبان انگلیسی-pic1

دانلود جزوه و کتاب زبان انگلیسی

به منظور دانلود جزوه و کتاب زبان انگلیسی به وب سایت ایران مدرس (www.iranmodares.com) بخش دانلود مراجعه نمائید. زیر بخشهای دانلود زبان در ایران مدرس به صورت زیر است:
دانلود جزوات کنکوری زبان
دانلود گرامر و قواعد زبان
دانلود آموزش مکالمه زبان
دانلود کتب آموزشی زبان
دانلود سایر مطالب آموزشی زبان

دانلود رایگان جزوات عالی آموزش گرامر و قواعد زبان انگلیسی - افعال کمکی
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - ترکیب افعال کمکی با عبارت مودال phrasal modals
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - بیان کارهای تکرار شونده در گذشته با افعال کمکی used to
دانلود جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - بیان ترجیح دادن با کمک افعال کمکی Would rather
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - بیان کردن توانایی و قابلیت به کمک can و could

دانلود رایگان جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - آموزش شکل استمراری افعال کمکی
دانلود رایگان جزوه گرامر زبان انگلیسی - بیان درجه اطمینان به کمک افعال کمکی در زمان آینده
دانلود جزوه گرامر زبان انگلیسی pdf - بیان درجه اطمینان به کمک افعال کمکی در زمان گذشته
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - بیان درجه اطمینان به کمک افعال کمکی
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - افعال کمکی: پیشنهاد دادن could در مقابل should
دانلود جزوه قواعد زبان انگلیسی، پیشنهاد دادن به کمک افعال کمکی let’s, why don’t, shall I/we
جزوه گرامر زبان انگلیسی - توصیه کردن به کمک افعال کمکی should , ought to و had better
جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - بیان انتظار و توقع با افعال کمکی Be supposed to
دانلود رایگان جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی - افعال کمکی must, have to, have got to
دانلود رایگان جزوه گرامر زبان انگلیسی - درخواست مودبانه با could و may


آگهی دهنده: ایران مدرس
موقعیت: استان تهران - تهران - آموزش زبان در تهران
به روز شده در:۱۳۹۷/۳/۶
بازدید: 2656 بار
ایمیل: